XichLipDongAnh (HoSE), 9/28/2023 9:00:53 AM

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (13/07/2023)

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (12/07/2023)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và nghị quyết...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (07/07/2023).

Thông báo nộp sổ cổ phần để ghi tăng cổ phần đã mua phát hành thêm

Thông báo nộp sổ cổ phần để ghi tăng cổ phần đã mua phát hành thêm (27/06/2023).

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (21/06/2023).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty (13/06/2023).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com