XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 3:05:17 AM

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO V/v HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG...

THÔNG BÁO Số 25-2023.VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNGKÝ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Thông tin chào bán ra công chúng

Thông tin chào bán ra công chúng (28/02/2023).

Tài liệu đại hội cổ đông 2023

Tài liệu đại hội cổ đông 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023 và quyền...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023 và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng (27/02/2023).

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Nghị quyết vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 (27/02/2023).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com