XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 1:32:08 PM

Công bố thông tin giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của NNB

Công bố thông tin giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của NNB (12/05/2023).

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người NB & người có lq của NNB

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của NNB (09/05/2023)

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (kết quả giao dịch CP)

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (kết quả giao dịch CP)(27/04/2023).

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 Các Báo cáo, Tờ trình thông qua ĐHCĐ thường niên 2023 (21/04/2023).

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (20/04/2023).

Công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công bố thông tin (giao dịch cổ phiếu, giao dịch quyền mua cổ phiếu)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com