XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 2:37:35 PM

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (21/06/2023).

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty (13/06/2023).

Nghị quyết vv sửa đổi Điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và...

Nghị quyết vv sửa đổi Điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (09/06/2023)

1 Công văn đính chính kết quả,đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và báo cáo...

1 Công văn đính chính kết quả,đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và báo cáo kết quả đượt chào bán ra công chúng (30/05/2023)

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông báo thay đổi số...

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (25/05/2023).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB và Người có liên quan của NNB

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của NNB (22-5-2023)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com