XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 12:54:36 AM
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và nghị quyết ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (07/07/2023).


Xem tài liệu tại đây:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và nghị quyết ĐHĐCĐ

Gửi bình luận của bạn

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com