XichLipDongAnh (HoSE), 5/26/2020 2:01:44 PM

(Thay đổi thời gian) Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018

(Thay đổi thời gian) Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018 (26/03/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017.(06/04/2018)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2018.(02/04/2018)

Báo cáo tài chính công ty xích líp đông anh 2017

Báo cáo tài chính công ty xích líp đông anh 2017 đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập công ty TNHH kiểm toán TTP.(30/03/2018)

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (05/03/2018)

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH (28/02/2018)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com