XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 12:58:57 AM
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
CBTT và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu

CBTT và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng để tăng vốn điều lệ (22/11/2022).


Xem tài liệu tại đây:

1. Công bố thông tin bất thường

2. Nghị quyết HĐQT vv Thông qua PA sử dụng vốn thu đc từ chào bán cổ phiếu

Gửi bình luận của bạn

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com