XichLipDongAnh (HoSE), 11/18/2019 7:43:05 AM

Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016

Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 (13/04/2017 4:41)

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty CP XLĐA tại đại hội đồng cổ đông...

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty CP XLĐA tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (13/04/2017)

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 (13/04/2017)

Báo cáo kết quả hoạt động sx,kd năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động sx,kd năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 (13/04/2017)

Bảng so sánh điều lệ chỉnh sửa sau họp sở nội vụ, sở kế hoạch đầu tư, chi cục...

Bảng so sánh điều lệ chỉnh sửa sau họp sở nội vụ, sở kế hoạch đầu tư, chi cục tài chính và sở LĐTBXh ngày 13/4/2017+ 17/4/2017 (13/04/2017)

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 (13/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com