XichLipDongAnh (HoSE), 5/26/2020 12:45:26 PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (16/01/2018)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (15/01/2018)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công bố ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán giữa công ty CP Xích líp Đông Anh và công ty TNHH Kiểm toán ASC (23/11/2017)

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 (22/11/2017)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Nghị Quyết ĐHCĐ Xích Líp Đông Anh năm 2017(29/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com