XichLipDongAnh (HoSE), 10/20/2018 4:37:18 PM

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015 (10/04/2016)

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (26/03/2016)

Báo cáo tài chính XLDA đã được soát xét năm 2015

Báo cáo tài chính XLDA đã được soát xét năm 2015 (23/03/2016)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội thường niên năm 2016

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội thường niên năm 2016 (12/03/2016)

Hoạt dộng ban quản trị 2015

Hoạt dộng ban quản trị 2015 (28/01/2016)

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 (08/06/2015)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com