XichLipDongAnh (HoSE), 6/21/2024 3:14:53 AM

1 Công văn đính chính kết quả,đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và báo cáo...

1 Công văn đính chính kết quả,đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và báo cáo kết quả đượt chào bán ra công chúng (30/05/2023)

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông báo thay đổi số...

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (25/05/2023).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB và Người có liên quan của NNB

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của NNB (22-5-2023)

Công bố thông tin giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của NNB

Công bố thông tin giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của NNB (12/05/2023).

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người NB & người có lq của NNB

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của NNB (09/05/2023)

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (kết quả giao dịch CP)

Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan (kết quả giao dịch CP)(27/04/2023).

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com