XichLipDongAnh (HoSE), 12/3/2023 2:47:37 PM

Công bố Thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán 2022

Công bố Thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán 2022 (18/11/2022).

CBTTBT về đính chính báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán

1 Công bố thông tin bất thường về đính chính báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán (01/11/2022).

Quyết định thay đổi nhân sự

Quyết định thay đổi nhân sự về người quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh (12/08/2022)

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022 (21/07/2022)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (20/07/2022)

Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều...

Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (30/06/2022)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com