XichLipDongAnh (HoSE), 10/20/2018 4:36:50 PM

Báo cáo tài chính công ty xích líp đông anh 2017

Báo cáo tài chính công ty xích líp đông anh 2017 đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập công ty TNHH kiểm toán TTP.(30/03/2018)

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (05/03/2018)

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH (28/02/2018)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (16/01/2018)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (15/01/2018)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công bố ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán giữa công ty CP Xích líp Đông Anh và công ty TNHH Kiểm toán ASC (23/11/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com