XichLipDongAnh (HoSE), 4/26/2018 4:31:13 PM

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH (28/02/2018)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công bố ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán giữa công ty CP Xích líp Đông Anh và công ty TNHH Kiểm toán ASC

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

tin tức - Sự kiện

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com