XichLipDongAnh (HoSE), 12/3/2023 2:59:07 PM

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014 (27/03/2015)

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính XLDA đã được kiểm toán năm 2014 (24/03/2015)

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (05/03/2015)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com