XichLipDongAnh (HoSE), 8/2/2021 8:46:20 AM

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020(26/11/2020).

Công bố thông tin bất thường 9/2018

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán TTP (09/11/2018)

Công bố thông tin bất thường 2017

Công bố thông tin bất thường 2017

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com