XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 2:17:59 PM
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Giới thiệu

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xích Líp Đông Anh Thành lập ngày 7/7/1974. Với vốn điều lệ 60 tỷ VNĐ. Diện tích khoảng 83,299 m2. Hiện tại chúng tôi đang xin chính phủ mở rộng diện tích để phục vụ sản xuất. Chúng tôi đã được tiêu chuẩn : ISO 9001 và ISO 14001. Cán bộ công nhân viện trong công ty 1553 trong đó 1300 công nhân sản xuất trực tiep và 253 công nhân sản xuất gián tiếp. Những khách hàng chính hang của chúng tôi: Honda Việt Nam, YAMAHA, Machino auto parts, VAP, VMEP, GOSHI Thang Long, Piaggio Việt Nam…


- Sơ đồ tổ chức công ty :

 

- Doanh thu công ty qua các năm:

 

 

- Các khách hàng chính :

 

 

- Thiết bị máy móc :

 

Gửi bình luận của bạn

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com